Haberler
Güvenlik Personeli Eğitimi ve Denetimi
 • Projede 5188 sayılı yasaya tabi, 90 saat (silahlı ise 120 saat) eğitim almış, eğitimli ve kimlikli personel istihdam edilecektir.
 • Personellerimizin eğitim ve motivasyon seviyesi, denetimler, çeşitli deneme çalışmaları ve periyodik kontrollerle test edilecek; belirlenen eksikliklere yönelik eğitim çalışmaları ile güvenlik personelimizin en üst düzeyde hizmet vermesi sağlanacaktır.
 • Firma faaliyet alanınızın gerektirdiği koşullara göre personel eğitimleri sağlanmakta ve dönem içinde de bu eğitimler revize edilmektedir.
Güvenlik Personellerinin Almış Olduğu Eğitimler
DERS
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları
Güvenlik Tedbirleri
Güvenlik Sistem ve Cihazları
Temel İlk Yardım
Olay Yeri Koruma
Yangın Güvenliği ve Tabi Afetlere Müdehale
Patlayıcı Maddeler
Etkili İletişim
Kalabalık Yönetimi
Kişi Koruma
Uyuşturucu Madde Bilgileri
Silah Bilgisi ve Atış (Silahlı Eğitimde)
SAAT
15
14
3
12
9
9
4
3
9
9
3
30
YÖNTEM
Yöntem
İnteraktif
9 Saat Teorik, 5 Saat Uygulama
Tümü Uygulama
6 Saat Teorik, 6 Saat Uygulama
İnteraktif
İnteraktif
İnteraktif
İnteraktif
3 Saat Teorik, 6 Saat Uygulama
İnteraktif
15 Saat Teorik, 15 Saat Uygulama

Etkin Denetim
 • Günlük Denetim
 • Projede görevli proje yöneticileri veya vardiya amirleri tarafından yapılmaktadır.

 • Genel Denetim
 • Operasyon Departmanı tarafından;
 • Operasyon Departmanı'nda görevli Bölge Yöneticileri'miz tarafından yapılan denetimler ayda 4 defa gündüzleri gerçekleştirilecektir.

 • Denetim Departmanı tarafından (Gece Denetimi);
 • Operasyondan tamamen bağımsız olarak, Denetim Müdürlüğü' ne bağlı olarak çalışan denetim sorumlularımız tarafından ayda 4 defa geceleri gerçekleştirilecektir. Denetimlerimiz, aylık iş, programları doğrultusunda genel güvenlik işletme özel talimatına uygun olarak, mesai saatleri içinde ve sonrasında, hafta sonu ve genel tatil günlerinde yürütülmektedir. Ayrıca her ay ziyaret rutları değiştirilmekte ve bu sayede personelimizin her an tetikte olması sağlanmaktadır.

 • Denetim sonuç raporları yetkili yöneticinize aylık olarak teslim edilmektedir.
 • Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine her ay olmak üzere karşılıklı mutabakat sağlanan gün ve saatte aylık proje performans değerlendirme koordinasyon toplantıları düzenlenerek hizmetin geliştirilmesine yönelik çalışmalar birlikte tespit edilmektedir.