Haberler
Çalışma Prensiplerimiz
  • Yürütülecek gözetim, denetim ve kontrol hizmet organizasyonunun yerine getirilmesi ve bu hizmetleri gerçekleştirecek güvenlik personeli kadrosunun oluşturularak sevk ve idare edilmesi hizmetimizin genel konusu niteliğindedir.
  • Projede görevlendirilecek personel, insan kaynakları müdürlüğümüz tarafından, kişilik ve dikkat testleriyle desteklenen çok titiz bir çalışma ile tespit edilerek seçilmektedir. Personel, CE DORUK yetkilileri tarafından sırası ile sözlü mülakat, yazılı test ve fiziksel test değerlendirmelerine tabi tutulur. Başarılı olması durumunda eğitime hak kazanır.
  • Projede görevli personelin göreve başlamaları ile görevden ayrılan personelin yerine tayin edilen yeni personelin görevlendirmeleri ayni gün tarafınıza yazılı olarak bildirilmektedir.
  • Personelimizin tüm yasal yükümlülük işlemleri (ssk, vergi, yıllık izin vb.) tarafımızdan yapılmakta ve aylık ssk bordrosu döneminde teslim edilmektedir. Proje personelimizin işyerine giriş ve çıkışları aylık olarak hazırlanan aylık giriş-çıkış imza föyü üzerinden kontrol edilmektedir.
  • Görevli personelimizin Kişisel Sicil Dosyasının bir nüshası tarafınıza teslim edilmektedir. Performans değerlendirme sonuçlarına göre her projede veya şirket bünyesinde çalışan tüm personeller içerisinde ayın başarılı personeli tespit edilerek, başarı belgesi yanında ödül verilerek elemanlar arasında hizmet rekabeti arttırılmaktadır. Ve bu sayede personel motivasyonu en üst seviyede tutulmaktadır.
  • Hizmetin başlangıcından itibaren; projede oluşturulmuş bir koruma planı yoksa koruma planı hazırlanmakta ve ayrıca risk analizi raporu düzenlenmektedir.